Nº 25 (2003)

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Interferencias do castelán galego na realización das consoantes nasais
Begoña González Rei
PDF
5-26
Linguaxe e empresa en Galicia. Aproximación a usos e actitudes
Valentina Formoso Gosende
PDF
27-58
Antonio Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Hakan Casares Berg, Isabel Suárez Fernández, Modesto Rodríguez Neira, Manuel González González
PDF
63-74
Achega ó vocabulario mariñeiro do Val Miñor
Soraya Domínguez Portela
PDF
75-122
A zangarriada
Carlos Búa
PDF
123-128
Síntese dos cambios do novo texto das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobado pola Real Academia Galega en sesión plenaria do día 12 de xullo de 2003, con respecto ao texto da edición de 1995
Manuel González González
PDF
129-142

Recensións

Rosario Álvarez, Francisco Dubert García, Xulio Sousa Fernández (eds.): Dialectoloxía e Léxico. Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2002
Serafín Alonso Pintos
PDF
143-144
Serafín Alonso Pintos (2002): Para unha historia do estándar galego. As propostas do período 1966-1980. Universidad Nacional de Educación a Distancia: Madrid
X. Antón Lado Lago
PDF
145-147
Iglesias Álvarez, Ana, Falar galego: “no veo por qué”. Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2002
Moisés Barreiro
PDF
149-155
Isabel González Fernández (2002): Gramática italiana II. Lugo: Citania
Soledad Porras Castro
PDF
157-158