González, Isabel (2000): Diccionario italiano-galego, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

María Inmaculada Campos Vaz, Uxía Tenreiro López

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 92
  • PDF: 13


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega