Análise acústica das sibilantes de dúas parroquias no concello de Outes

Valentina Formoso Gosende

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega