Rosario Álvarez, Francisco Dubert García, Xulio Sousa Fernández (eds.): Dialectoloxía e Léxico. Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 2002

Serafín Alonso Pintos

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega