Tres propostas terminolóxicas para o léxico xurídico-administrativo a partir de fontes medievais

Ana Isabel Boullón Agrelo, Fernando R. Tato Plaza

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 117
  • PDF: 3


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega