Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca: Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias. Asturias: MDGA, 1990

R.M. López Gato

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 96
  • PDF: 8


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega