Francisco Fernández Rei: Dialectoloxía galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, Colección Universitaria, 1990

Antón Santamarina

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega