Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego

Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 109
  • PDF: 1


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega