Interferencias lingüísticas do galego no castelán de Galicia dos séculos escuros. Algunhas calas nunha comarca rural: a Terra de Soneira

Xosé María Lema Suárez

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 118
  • PDF: 16


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega