González Reboredo, X.M. / Fernández de Rota, X.A (coords.): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros de Galeguidade" (O Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca do Bierzo, 5-7 de xullo de 1990). [Santiago]: Consello da Cultura Galega, 1991

Xosé Luís Regueira

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 66
  • PDF: 0


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega