Xermán García Cancela, Carlos Luis Díaz Abraira: Manual de linguaxe administrativo, Escola Galega de Administración Pública, Colección Manuais, nº 1, Santiago de Compostela, 1991

Xosé Torres Romar

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 74
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega