Achegas ao léxico do galego falado no Val do Río Ellas

Xosé-Henrique Costas González

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega