A lingua de Crecente Vega (Codeseira, 1933): un paso adiante no proceso de estandarización do idioma

Xosé Ramón Freixeiro Mato

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 97
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega