Consideracións verbo do uso dos demostrativos no galego

María Xosé Rodríguez Valcárcel

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega