Viceversa, Revista Galega de Traducción, nº 1. Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, ed. Xerais, Vigo

María González González

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega