Anxo M. Lorenzo Suárez, Ricardo Luaces Pazos, Xosé Mª Pin Millares, Patricio Sánchez Bello, Antonio Vaamonde Liste e Luz Varela Caruncho, Estudio Sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, P.A.S. e Estudiantes. Xuño 1996, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 1997

María do Carme García Ares

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 102
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega