Viceversa. Revista galega de traducción. Nº 2, 1996, Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, Ed. Xerais de Galicia, Vigo

Concepción Martínez Mayo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 156
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega