García Soto, Xosé Ramón: Érase unha vez un neno... Estudio da evolución da linguaxe en nenos galego-falantes, Santiago de Compostela, Edicións Sotelo Blanco, 1996

Miguel Pérez Pereira

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 86
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega