Cortizo Amaro, José Luis (1998), O ghallegho dos sete lughares. O ghallegho que se falaba, e inda se fala, nos lughares de Rubillón, Taboazas, Liñares, Baíste, Penedo, Couso e Acebedo (concello de Avión, Ourense), Vigo

Xosé Manuel Pérez Sardiña

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 100
  • PDF: 9


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega