A impersonalidade do verbo chover en galego medieval. Unha aproximación

Clemente López Leizán

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 83
  • PDF: 6


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega