Contacto da revista

Enderezo postal

Real Academia Galega
Rúa Tabernas, 11
E-15001 A Coruña

Contacto principal

Manuel González González
Director de Cadernos de Lingua

Cadernos de lingua.
Rúa Tabernas, 11
E-15001 A Coruña


Teléfono: 881995268 // 981207308
Correo-e: cadernos@academia.gal

Contacto de soporte

Juan F. Montenegro
Correo-e: web@academia.gal