Nº 379 (2018)

María Victoria Moreno

DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379

O número 379 do Boletín da Real Academia Galega, como xa vén sendo habitual, está especialmente dedicado á figura que a institución salienta cada ano coa celebración do Día Das Letras Galegas (17 de maio). Nesta ocasión foi a persoa e a obra de María Victoria Moreno a que mereceu os honores dos estudosos e a mobilización social que medra en cada convocatoria. As Letras Galegas son, sen dúbida, a gran festa da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa literatura, participada cada ano por institucións de todo tipo, o asociacionismo cultural e o asociacionismo civil.

Neste número do Boletín da RAG recollemos os traballos que sobre a persoa, o contexto histórico e a obra de María Victoria Moreno se presentaron no Simposio que, como tamén é tradicional, celebramos cara a final do ano (27 e 28 de novembro), así como as intervencións dos académicos na sesión solemne do 17 de maio, que se celebrou en Pontevedra.

Outras celebracións que serviron para o debate académico foron as homenaxes a Juan Antonio Saco Arce (1835-1881) e a Samuel Eiján (1876-1945): o primeiro, autor da Gramática que inaugura os estudos científicos nesta especialidade (1868), referencia fundacional da filoloxía galega; o segundo, figura destacada da lírica relixiosa no século XX. Nas páxinas deste número do Boletín recollemos ensaios e intervencións das xornadas de traballo que se celebraron en Ourense e Santiago de Compostela, xunto coas seccións habituais da publicación, nas que se resume a actividade na RAG ao longo destes doce meses.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Blanca Ana Roig-Rechou
11-31
Antonio García Teijeiro
33-46
Mercedes Queixas Zas
47-62
Isabel Soto
63-81
Andrés Torres Queiruga
83-94
Xesús Rábade Paredes
95-99
Xavier Senín
101-116
Fina Casalderrey
117-139
Manuel Bragado Trigo
141-150
Isabel Mociño
151-170
Montse Pena Presas
171-183

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Marilar Aleixandre
187-197
Fina Casalderrey
199-206
Xesús Alonso Montero
207-213

Traballos de investigación e estudo

Andrés Torres Queiruga
217-239
Héctor M. Silveiro Fernández
241-305

Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Juán L. Saco Cid
309-328
Antón Santamarina
329-349
Teresa López
351-363
Francisco Dubert García
365-383
Xosé A. Fernández Salgado
385-405
Ernesto X. González Seoane
407-417
Xurxo Martínez González
419-462

Homenaxe a Samuel Eiján

Francisco J. Leira-Castiñeira
465-481
Armando Requeixo
483-501
Justo Beramendi
503-518

Vida oficial

Real Academia Galega
521-565