Nº 369 (2008)

Xosé María Álvarez Blázquez

O presente número do Boletín, o 369, está dedicado en boa parte ao estudo da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez, personaxe que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2008.

No mes de decembro do ano de 2008 a RAG organizou en Tui un Congreso promovido pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Para abordar as distintas facetas da personalidade intelectual do homenaxeado, historiador, crítico literario, editor, erudito coleccionista, arqueólogo etc, presentáronse no Congreso numerosas e cualificadas intervencións que xustifican dabondo o carácter monográfico da presente entrega.

Cando estamos a preparar a edición do presente número do Boletín, unha serie de circunstancias de todos coñecidas están a poñer en transo os difíciles avances conquistados pola nosa cultura. Nesta situación, a RAG, que ninguén o dubide, ha de saber responder aos retos do presente con firmeza e decisión. A entrega de homes como Xosé María Álvarez Blázquez segue a ser hoxe un exemplo para todos nós.

Seguindo a tradición da última etapa da nosa publicación, os traballos dedicados a Xosé María Álvarez Blázquez están divididos en dous apartados: no primeiro recollemos todas as conferencias e relatorios presentados no Congreso de Tui seguindo o programa oficial do mesmo, que reproducimos como índice dese capítulo; no segundo apartado recollemos as alocucións pronunciadas o día 17 de maio en Vigo polos tres académicos numerarios designados pola institución.

Un terceiro capítulo ocúpase da Vida Oficial da Academia coa inclusión da necrolóxica de monseñor Araúxo Iglesias a cargo do académico D. Andrés Torres Queiruga.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Xosé María Álvarez Blázquez: unha voz propia e "honrada"
Ana Acuña
PDF
9 - 22
Polas canles líricas de Xosé M.ª Álvarez Blázquez
Luís Alonso Girgado
PDF
23 - 34
A achega da familia Álvarez á cultura galega
Alfonso Álvarez Cáccamo
PDF
35 - 44
Xosé María Álvarez Blázquez: a paixón das orixes
Xosé María Álvarez Cáccamo
PDF
45 - 55
Alicerces
Emilio Álvarez Rey
PDF
57 - 65
X.M.ª Álvarez Blázquez, historiador da cidade de Vigo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
PDF
67 - 78
Tres modelos de recreación da lírica trobadoresca: Fermín Bouza Brey, Álvaro Cunqueiro e Xosé María Álvarez Blázquez
Carlos L. Bernárdez
PDF
79 - 87
Xosé María Álvarez Blázquez editor
Manuel Bragado Trigo
PDF
89 - 95
Xosé María Álvarez Blázquez, editor revolucionario
Darío Xohán Cabana
PDF
97 - 112
Sobre a narrativa galega de Xosé María Álvarez Blázquez
Manuel Forcadela
PDF
113 - 125
Memoria de don Xosé María, editor
Víctor Fernández Freixanes
PDF
127 - 131
Xosé María Álvarez Blázquez e a arqueoloxía de resistencia
Carlos García Martínez, Fernando Acuña Castroviejo
PDF
133 - 144
O coleccionismo
José Manuel González Troncoso
PDF
145 - 148
Historia postal tudense
Ernesto Iglesias Almeida
PDF
149 - 158
Congreso Álvarez Blázquez
X.L. Méndez Ferrín
PDF
159 - 166
Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez
Eduardo Méndez Quintas
PDF
167 - 188
Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos
Ramón Nicolás Rodríguez
PDF
189 - 200
Xosé María Álvarez Blázquez, canonizador e investigador da literatura galega
Xosé Ramón Pena
PDF
201 - 207
Tui a través da filatelia, unha paixón de don Xosé María Álvarez Blázquez
Carlos Pérez-Fonterosa Antón
PDF
209 - 217
Os Álvarez en Tui. Un corazón aberto na vella cidade
Rafael Sánchez Bargiela
PDF
219 - 245

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

O poeta amigo
Darío Xohán Cabana
PDF
249 - 256
Arte de paquetería
Víctor Fernández Freixanes
PDF
257 - 262
A emoción da historia na obra de Xosé María Álvarez Blázquez
X.L. Méndez Ferrín
PDF
263 - 264

Vida oficial

Vida oficial da RAG (ano 2007)
Real Academia Galega
PDF
269 - 298