Nº 369 (2008)

Xosé María Álvarez Blázquez

O presente número do Boletín, o 369, está dedicado en boa parte ao estudo da vida e da obra de Xosé María Álvarez Blázquez, personaxe que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2008.

No mes de decembro do ano de 2008 a RAG organizou en Tui un Congreso promovido pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Para abordar as distintas facetas da personalidade intelectual do homenaxeado, historiador, crítico literario, editor, erudito coleccionista, arqueólogo etc, presentáronse no Congreso numerosas e cualificadas intervencións que xustifican dabondo o carácter monográfico da presente entrega.

Cando estamos a preparar a edición do presente número do Boletín, unha serie de circunstancias de todos coñecidas están a poñer en transo os difíciles avances conquistados pola nosa cultura. Nesta situación, a RAG, que ninguén o dubide, ha de saber responder aos retos do presente con firmeza e decisión. A entrega de homes como Xosé María Álvarez Blázquez segue a ser hoxe un exemplo para todos nós.

Seguindo a tradición da última etapa da nosa publicación, os traballos dedicados a Xosé María Álvarez Blázquez están divididos en dous apartados: no primeiro recollemos todas as conferencias e relatorios presentados no Congreso de Tui seguindo o programa oficial do mesmo, que reproducimos como índice dese capítulo; no segundo apartado recollemos as alocucións pronunciadas o día 17 de maio en Vigo polos tres académicos numerarios designados pola institución.

Un terceiro capítulo ocúpase da Vida Oficial da Academia coa inclusión da necrolóxica de monseñor Araúxo Iglesias a cargo do académico D. Andrés Torres Queiruga.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Ana Acuña
9 - 22
Luís Alonso Girgado
23 - 34
Alfonso Álvarez Cáccamo
35 - 44
Xosé María Álvarez Cáccamo
45 - 55
Emilio Álvarez Rey
57 - 65
Xosé Ramón Barreiro Fernández
67 - 78
Carlos L. Bernárdez
79 - 87
Manuel Bragado Trigo
89 - 95
Darío Xohán Cabana
97 - 112
Manuel Forcadela
113 - 125
Víctor Fernández Freixanes
127 - 131
Carlos García Martínez, Fernando Acuña Castroviejo
133 - 144
José Manuel González Troncoso
145 - 148
Ernesto Iglesias Almeida
149 - 158
X.L. Méndez Ferrín
159 - 166
Eduardo Méndez Quintas
167 - 188
Ramón Nicolás Rodríguez
189 - 200
Xosé Ramón Pena
201 - 207
Carlos Pérez-Fonterosa Antón
209 - 217
Rafael Sánchez Bargiela
219 - 245

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Darío Xohán Cabana
249 - 256
Víctor Fernández Freixanes
257 - 262
X.L. Méndez Ferrín
263 - 264

Vida oficial

Real Academia Galega
269 - 298