Nº 363 (2002)

Padre Sarmiento

O presente número, o 363 do noso Boletín, está dedicado, en boa parte, ó estudio da vida e da obra do P. Sarmiento, personalidade literaria e científica que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2002.

Os estudios sarmentianos ofrecémolos en dous capítulos. Figuran no primeiro os traballos escritos “ad hoc” para este número do Boletín, e figuran no segundo as alocucións proferidas por cinco académicos numerarios no Día das Letras Galegas, xa no acto de Pontevedra (17 de maio), xa no acto de Vilafranca do Bierzo (18 de maio). Ábrese o primeiro capítulo cun soneto do poeta Xosé C. Gómez Alfaro. Cómpre aclarar que o traballo de Xosé Luís Pensado Tomé, o eminente estudioso de Sarmiento, é un inédito que nos proporcionou a familia, feito que a Academia (da que o profesor Pensado foi membro de honra) agradece moi vivamente.

No terceiro capítulo deste Boletín acollemos traballos que a Academia está interesada en publicar por tratarse de estudios ou de exhumación de textos ós que a nosa institución non debe estar allea.

Como é norma no Boletín, que é o órgano oficial da institución, dedicamos as páxinas pertinentes ós distintos apartados da Vida Oficial da Academia.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

X.C. Gómez Alfaro
5
Xesús Alonso Montero
9 - 24
Xosé Ramón Barreiro Fernández
25 - 44
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
45 - 61
Xesús Ferro Ruibal
63 - 93
Henrique Monteagudo
95 - 122
Xosé Luís Pensado Tomé
123 - 140
Fernando Pereira González
141 - 166
Francisco Rodríguez Lestegás
167 - 188
Antón Santamarina
189 - 199

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Xesús Alonso Montero
203 - 206
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
207 - 210
Francisco Fernández Rei
211 - 216
Xesús Ferro Ruibal
217 - 232
X.L. Méndez Ferrín
233 - 236

Traballos de investigación e estudo

Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
352 - 311
Diego Bernal, Manuel Dans, Xosé María Dobarro, Afonso Méndez
313 - 326
Francisco Fernández Rei
327 - 353

Vida oficial

Real Academia Galega
357 - 376