Nº 363 (2002)

Padre Sarmiento

O presente número, o 363 do noso Boletín, está dedicado, en boa parte, ó estudio da vida e da obra do P. Sarmiento, personalidade literaria e científica que protagonizou o Día das Letras Galegas do ano 2002.

Os estudios sarmentianos ofrecémolos en dous capítulos. Figuran no primeiro os traballos escritos “ad hoc” para este número do Boletín, e figuran no segundo as alocucións proferidas por cinco académicos numerarios no Día das Letras Galegas, xa no acto de Pontevedra (17 de maio), xa no acto de Vilafranca do Bierzo (18 de maio). Ábrese o primeiro capítulo cun soneto do poeta Xosé C. Gómez Alfaro. Cómpre aclarar que o traballo de Xosé Luís Pensado Tomé, o eminente estudioso de Sarmiento, é un inédito que nos proporcionou a familia, feito que a Academia (da que o profesor Pensado foi membro de honra) agradece moi vivamente.

No terceiro capítulo deste Boletín acollemos traballos que a Academia está interesada en publicar por tratarse de estudios ou de exhumación de textos ós que a nosa institución non debe estar allea.

Como é norma no Boletín, que é o órgano oficial da institución, dedicamos as páxinas pertinentes ós distintos apartados da Vida Oficial da Academia.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Ó Padre Sarmiento
X.C. Gómez Alfaro
PDF
5
O nome e a obra do Padre Sarmiento no franquismo
Xesús Alonso Montero
PDF
9 - 24
A imprecación contra a morte de Xosé Labrada a primeira laudatio en honra do Padre Sarmiento
Xosé Ramón Barreiro Fernández
PDF
25 - 44
O pensamento biolóxico do Padre Sarmiento
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
PDF
45 - 61
Lingua, vida cotiá e corridas de touros. Miscelánea inédita de Fr. Martín Sarmiento
Xesús Ferro Ruibal
PDF
63 - 93
Tradición manuscrita e divulgación impresa do Coloquio en coplas galegas. Consideracións á luz do autógrfo orixinal
Henrique Monteagudo
PDF
95 - 122
A formación da conciencia lingüística de Sarmiento
Xosé Luís Pensado Tomé
PDF
123 - 140
Frei Martín Sarmiento, anticuario
Fernando Pereira González
PDF
141 - 166
Adiantándose ó seu tempo: coñecemento e ensino da xeografía na obra de Frei Martín Samiento
Francisco Rodríguez Lestegás
PDF
167 - 188
Sarmiento e a lexicografía galega
Antón Santamarina
PDF
189 - 199

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Un labrego na vida e na obra do filólogo Martín Sarmiento
Xesús Alonso Montero
PDF
203 - 206
Tradición e modernidade na obra científica de Sarmiento
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
PDF
207 - 210
Sarmiento e a lingua galega
Francisco Fernández Rei
PDF
211 - 216
Sarmiento, o eclesiástico creador do galeguismo
Xesús Ferro Ruibal
PDF
217 - 232
O Coloquio do Padre Sarmiento
X.L. Méndez Ferrín
PDF
233 - 236

Traballos de investigación e estudo

O diálogo de Alberte e Bieito. Dramaturxia, elites letradas e escrita en galego a fins do século XVI
Rosario Álvarez Blanco, Xosé Luís Rodríguez Montederramo
PDF
352 - 311
Os libros de Fontenla Leal
Diego Bernal, Manuel Dans, Xosé María Dobarro, Afonso Méndez
PDF
313 - 326
O galego do Bierzo e a súa situación actual
Francisco Fernández Rei
PDF
327 - 353

Vida oficial

Vida oficial da RAG
Real Academia Galega
PDF
357 - 376