Nº 361 (2000)

Manuel Murguía

A Real Academia Galega presenta neste volume unha edición anovada do seu Boletín tradicional. Singularízase polo seu carácter monográfico, dedicado á figura e á obra de Manuel Murguía, primeiro presidente da institución.

A forza do vello Precursor é unha daquelas forzas que viven en nós, a través de nós ata as xentes que virán. Así como existen días nos que nada nos queda afastado, así existen mentes que sempre viven presencias. Por iso agora, no pescante da laboría murguiana, viaxamos co Precursor nunha segura ruta.

Ó se cumpri-los setenta e cinco anos do seu pasamento, aproveitámo-la efémeride para ofrecerlle a homenaxe que lle debemos aqueles que somos continuadores da traxectoria por el trazada. Son cualificados especialistas actuais nos diversos eidos da cultura galega que o escritor cultivou, os que, con criterios de hoxe, analizan con rigor a súa obra.

Hai nestes traballos que o volume recolle, feitos, lembranzas, actividades, que reflicten a verdadeira figura de Murguía. Neles reactualízase, con visión do noso tempo, a súa limpa exemplaridade. Deséñase o decorrer dunha vida fecunda, ó servicio da cultura galega. Porque Murguía foi adiantado dunha empresa cultural sobre a que se asenta unha realidade á que lle tendeu os primeiros cabos.

Os ensaios que figuran nas seguintes páxinas amosan o labor proteico por el realizado: No campo da creación literaria, no da crítica, no das ideas, no da investigación. Tamén no da historia, que lle adxudicou o maior renome, e na que revelou calidades propias do tempo que lle tocou vivir.

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Para unha bibliografía, correcta e completa, de Manuel Murguía
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
PDF
15 - 58
Los Precursores (1885): notas de lectura
Xesús Alonso Montero
PDF
59 - 72
Un ideólogo singular: Manuel Murguía e as bases da nacionalidade de Galicia
Xusto G. Beramendi
PDF
73 - 118
O periodismo de Manuel Murguía
Xosé Antonio Durán
PDF
119 - 138
O polígrafo destemido: pensamento literario e crítica en Manuel Murguía
Ramiro Fonte
PDF
139 - 162
O Diccionario de escritores galegos
Ana Belén Fortes López
PDF
163 - 176
Ideoloxías lingüísticas no século XIX: Manuel Murguía
Rafael Chacón Calvar
PDF
177 - 195
Ideas de Manuel Murguía sobre o idioma galego
Henrique Monteagudo
PDF
197 - 220
Murguía e a arqueoloxía galega
Marcos Martinón-Torres
PDF
221 - 244
A antropoloxía na obra de Manuel Murguía
Fernando Pereira González
PDF
245 - 278

Vida oficial

Crónica da Real Academia Galega
Real Academia Galega
PDF
279 - 334