A liña do galego literario na gramáticade Carballo Calero

Serafín Alonso Pintos

Resumo


A mediados da década de 1960 Ricardo Carballo Calero recolle e organiza os usos máis asentados do galego literario de posguerra para os seus estudantes da Universidade de Santiago de Compostela. Aquela convención, sancionada a principios da década seguinte pola Real Academia Galega, vaise afinando nas sucesivas edicións do manual. Na derradeira entrega (1979), a gramática incorpora a defensa dunha maior aproximación da normativa da Academia á ortografía do portugués (reintegración) que caracterizará a última etapa intelectual do autor.

 

Data de envío: 27/11/2020          Data de aceptación: 18/03/2021


Palabras clave


Ricardo Carballo Calero; gramática; ortografía; galego; portugués

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Carballo Calero, R. (1959). Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. Lugo: Celta.

Carballo Calero, R. (1963). Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1966). Gramática elemental del gallego común. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1968). Gramática elemental del gallego común. 2ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1970). Gramática elemental del gallego común. 3ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1972a). A liña do galego literario. Grial, 36, 129-137.

Carballo Calero, R. (1972b). Particularidades morfológicas del lenguaje de Rosalía de Castro. Santiago: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Carballo Calero, R. (1974). Gramática elemental del gallego común. 4ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1976a). Gramática elemental del gallego común. 5ª ed. (“Edición especial para la Caja de Ahorros Municipal de Vigo”). Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1976b). Gramática elemental del gallego común. 6ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1979). Gramática elemental del gallego común. 7ª ed. Vigo: Galaxia.

Instituto de la Lengua Gallega (1971). Gallego 1. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Instituto de la Lengua Gallega (1972). Gallego 2. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Instituto de la Lengua Gallega (1974). Gallego 3. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Lapa, M. Rodrigues (1973). A recuperação literária do galego. Grial, 41, 278-287.

Real Academia Gallega (1970). Normas ortográficas do idioma galego. A Cruña: Real Academia Gallega.

Real Academia Gallega (1971). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Cruña: Real Academia Gallega.

Seminario de Estudos Galegos (1933). Algunhas normas pra a unificazón do idioma galego. Santiago de Compostela: Nós.

Seminario de Estudos Galegos (1936). Engádega as normas pra a unificazón do idioma galego. Santiago: O Seminario.

Xunta de Galicia (1980). Normas ortográficas do idioma galego. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.794


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega