A poesía galega de Samuel Eiján

Armando Requeixo

Resumo


Estudo temático e estilístico da poesía galega en libro de Samuel Eiján.

Palabras clave


Samuel Eiján; poesía galega; análise temática; análise estilística

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 176
  • PDF: 86

Citas


Carballo Calero, Ricardo (1963): “Samuel Eiján”, en Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia, 493-494.

Eiján, Samuel (1913): Cuadros de mi tierra. Santiago: Tipografía de ‘El Eco Franciscano’.

Eiján, Samuel (2008): “Samuel Eiján”, en Xosé Filgueira Valverde, Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 92-96. Edición de Ana Acuña e Xesús Alonso Montero.

Eiján, Samuel (2018): Poesía reunida. Santiago: Provincia Franciscana de Santiago / Xunta de Galicia / Real Academia Galega. Edición de Francisco Leira Castiñeira e Armando Requeixo.

Kuschel, Karl Josef (1999): Os escritores e as escrituras. Retratos teológicos literários. São Paulo: Loyola.

Requeixo, Armando (2018): “A teopoética de Samuel Eiján: da Terra ao Ceo”, en Eiján 2018: 41-72.

Rodríguez Fer, Claudio (2012): “Valente en Galicia: quedar para siempre”, en Claudio Rodríguez Fer (ed.), Valente vital (Galicia, Madrid, Oxford). Santiago de Compostela: Universidade, 13-168.

Villar, Miro (2000): “D’a-y-alma. Versos gallegos”, en Diccionario da literatura galega. III. Obras. Vigo: Galaxia, 125-127.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.743


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega