Métrica e musicalidade nos versos de Antonio Fernández Morales

Carmen Penim, Maurizio Polsinelli

Resumo


Logo dunha breve introdución na cal abordamos os paralelismos na métrica musical e a métrica literaria, presentamos algunhas das características da métrica no autor estudado, así como o seu valor estilístico. A continuación expóñense brevemente algunhas decisións creativas nas cancións de Carmen Penim con textos do autor, para finalizar coa explicación da peza dodecafónica de Maurizio Polsinelli sobre un poema texto do mesmo autor, cuxa partitura pode verse ao final deste artigo.


Palabras clave


Antonio Fernández Morales; métrica; poesía; dodecafonía; canción; ritmo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 360
  • PDF: 39

Citas


González Prieto, Manuel (2017): Antonio Fernández Morales, autor berciano. Bicentenario do seu nacemento (1817-2017). Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Rodríguez Fer, Claudio (1990): Arte Literaria. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Baricco, Alessandro (2013): L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin. Una riflessione su musica colta e modernità. Milano: Feltrinelli.

Stravinski, Igor (1987): Poetica della musica. Pordenone: Edizioni Studio Tesi.

Schönberg, Arnold (1970): Fundamentals of Musical Composition. London: Faber and Faber.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.713


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega