Sebastián Martínez-Risco e a recuperación da Real Academia Galega

Xosé Luís Franco Grande

Resumo


Alocución pronunciada por Xosé Luís Franco Grande o 1 de febreiro de 2017 na homenaxe ao académico, xurista e escritor Sebastián Martínez-Risco co gallo dos corenta anos do seu pasamento.

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 217
  • PDF: 47


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.706


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega