Carlos Casares: os intelectuais, os escritores, a política

Damián Villalaín

Resumo


Este artigo divide en tres etapas a traxectoria política e intelectual de Carlos Casares. A primeira estaría marcada non tanto pola relación con Vicente Risco como pola confluencia entre catolicismo e marxismo que se produce na Europa dos anos sesenta a partir do Concilio Vaticano II. A segunda sería a do descubrimento da socialdemocracia escandinava e a estreita colaboración política e intelectual co galeguismo europeísta de Ramón Piñeiro. Na terceira, Casares dedicará grande parte do seu tempo a afortalar o tecido institucional da cultura galega.


Palabras clave


Carlos Casares; escritores; intelectuais; catolicismo; marxismo; Vicente Risco; Ramón Piñeiro; galeguismo; europeísmo; socialdemocracia

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 242
  • PDF: 49

Citas


Alonso Girgado, Luís (2017): “Epistolario cruzado Carlos Casares-Ramón Piñeiro (1963-1978)”, en Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (eds.), Carlos Casares: homenaxe. De amicitia. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVII. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 471-534.

Barros, Miguel (2009): Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo. T. II: Acción política. Vigo: Galaxia.

Calvo, Tucho (2003): Carlos Casares. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia.

Casares, Carlos (1975): Xoguetes pra un tempo prohibido. Vigo: Galaxia.

Fernández, Carlos (2000): O vento do espírito. De Vicente Risco a Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Fernández, Carlos (2017): “Casares, Grial e outras ledicias”, Grial 213, 58-59.

Judt, Tony (2007): Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses 1944-1956. Madrid: Taurus.

Platas Tasende, Ana María (1998): “Conversación con Carlos Casares”, Revista Galega do Ensino 21, 15-26.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.697


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega