A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares

Inma López Silva

Resumo


A produción xornalística de Carlos Casares é un espazo apaixonante no que indagar aspectos de difícil abordaxe desde os estudos estritamente literarios coma os vínculos entre a ideoloxía do autor e a súa actividade creadora. A visión da muller e o feminismo proporcionada polas súas columnas de opinión amósanse, desde este punto de vista, como complemento interesante para abordar o tratamento dos personaxes femininos na produción escrita de Carlos Casares onde se ve unha interesante evolución que acompaña á súa maduración literaria.


Palabras clave


Carlos Casares; xornalismo; feminismo; opinión

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 217
  • PDF: 61

Citas


Casares, Carlos (1998): Un país de palabras. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2005a): Á marxe 1992. Obra xornalística I. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2005b): Á marxe 1993. Obra xornalística II. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2006a): Á marxe 1994. Obra xornalística III. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2006b): Á marxe 1995. Obra xornalística IV. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2007a): Á marxe 1996. Obra xornalística V. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2007b): Á marxe 1997. Obra xornalística VI. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2008): Á marxe 1998. Obra xornalística VII. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017a): Á marxe 1999. Obra xornalística VIII. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017b): Á marxe 2000. Obra xornalística IX. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017c): Á marxe 2001-2002. Obra xornalística X. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (2017d): O expreso da literatura e outros ensaios. Vigo: Galaxia.

Vega, Rexina (2017): “A muller na obra narrativa de Carlos Casares”, en Ana Romaní, Diario Cultural. Radio Galega 17/VII/2017.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.690


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega