Carlos Casares e o pensamento solar

Bieito Iglesias

Resumo


O texto repasa a obra de Carlos Casares relacionándoa co seu nicho ecolóxico ourensao e con diversas fontes literarias que van desde o neorrealismo italiano (en especial o primeiro Pavese) á moral da mesura de Albert Camus, desde o vitalismo do pensamento grego ou o neopaganismo de Nietzsche ás influencias cristiás dos anos mozos.


Palabras clave


Carlos Casares; cristianismo; Cesare Pavese; Albert Camus; tolerancia; pensamento solar

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 217
  • PDF: 51


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.682


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega