Carlos Casares, Ilustrísima e a cidade de Ourense

Xosé Manuel Salgado

Resumo


Ábrese este artigo cunha reflexión sobre as vivencias de todo escritor como motor da súa literatura. A relación persoal de Carlos Casares con Ourense, cidade que converteu en escenario de moitas das súas ficcións. Transcendencia e repercusión da chegada do tren e do cinematógrafo á cidade. Algunhas apostilas á súa novela Ilustrísima.


Palabras clave


Carlos Casares; escritor; Ourense; tren; cinematógrafo; Ilustrísima

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 263
  • PDF: 73

Citas


Anónimo (1881). “Llegada á Orense de la primera locomotora”, La Ilustracion Gallega y Asturiana Tomo III, 10 (8/IV/1881), 112-113.

Blanco-Amor, Eduardo (1972): Xente ao lonxe. Vigo: Galaxia.

Blanco-Amor, Eduardo (1976): La catedral y el niño. Madrid: Ediciones del Centro.

Casares, Casares (1975): Xoguetes pra un tempo prohibido. Vigo: Galaxia.

Casares, Casares (1983): Ilustrísima. Vigo: Galaxia.

Casares, Casares (1999): “Tres”, La Voz de Galicia 15/I/1999.

Casares, Casares (2002): O sol do verán. Vigo: Galaxia.

Cruz, Juan (2002): “El coleccionista de amigos”, El País 2/XII/2002.

Curros Enríquez, Manuel (1992): Poesía galega completa. Vigo: Galaxia. Edición de Carlos Casares.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2007): “Retrato do Doutor Enrique Otero Sotelo”, Faro de Vigo 1/IX/2007.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (2017): “Afear Xinzo de Limia”, Faro de Vigo 5/V/2017.

Otero Pedrayo, Ramón (1973): Orense. Obradoiro XII. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

Proust, Marcel (1971): Contre Sainte-Beuve. París: Gallimard. Edición de Pierre Clarac.

Rodríguez Fer, Claudio (1988): “Homenaxe á familia Barbagelata”, El Progreso 19/IX/1988.

Rodríguez Fer, Claudio (2011-2012): “A familia Barbagelata pioneira do cine en Galicia”, Trasluz 11.

Valcárcel, Marcos (2002): “Isto non pode ser unha despedida”, La Región 10/III/2002.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.678


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega