Polos buracos da memoria

Francisco Xavier Carro Rosende

Resumo


O presente ensaio é unha evocación das vivencias biográficas compartidas polo autor e Carlos Casares na cidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, ao longo do texto son expostos algúns aspectos descoñecidos arredor do proceso de creación de varias obras literarias de Carlos Casares.


Palabras clave


Carlos Casares; literatura galega; biografía; creación de obras literarias

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 251
  • PDF: 54


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.672


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega