Manuel María: biografía e obra

Camilo Gómez Torres

Resumo


O presente traballo ofrece un percorrido pola traxectoria vital de Manuel María seguindo un fío cronolóxico. Nas liñas que veñen a continuación preséntase a súa ampla produción literaria, que abrangue poesía, teatro, narrativa e ensaio, e ao mesmo tempo saliéntanse os dous ideais que inspiraron a súa vida e a súa obra: o amor por Galiza e a militancia a prol do país.


Palabras clave


Galiza; literatura; política e sociedade; biografía; Manuel María

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 143
  • PDF: 21


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega