Xosé María, mestre da mocidade

Darío Xohán Cabana

Resumo


O autor, que de 1971 a 1975 traballou nas Edicións Castrelos, conta como o seu patrón Xosé María Álvarez Blázquez contribuíu á formación cultural, nacional e política de mozos de Vigo e doutros lugares de Galicia que se integraban naquel tempo na militancia nacionalista e antifascista, e nomeadamente na Unión do Pobo Galego, especialmente nos anos 1972 e 1973. Con referencia á literatura, á arqueoloxía e á historia, e á súa memoria persoal da República, das Mocedades Galeguistas, do Partido Galeguista e de Alexandre Bóveda.


Palabras clave


Xosé María Álvarez Blázquez; nacionalismo; Unión do Pobo Galego; mocidade; Alexandre Bóveda; Vigo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 125
  • PDF: 4


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega