Xosé Filgueira Valverde, bibliófilo e editor: da editorial Sociedad de Bibliófilos Gallegos á colección Galicia histórica da Fundación Barrié de la Maza

Ignacio Cabano, Daniel Buján, Anxos Sumai

Resumo


O presente artigo céntrase na proxección de Xosé Filgueira Valverde nas súas facetas como bibliófilo, que recolle estudos arredor do libro e do gravado en Galicia; como estudoso da ciencia dos repertorios e das bibliografías, como a Bibliografía de Galicia; como editor, na que destaca a súa xestión dende a Sociedad de Bibliófilos Gallegos, da colección Galicia Histórica da Fundación Pedro Barrié de la Maza.


Palabras clave


Bibliofilia; bibliografía; edición en Galicia

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 160
  • PDF: 5


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega