A temática xacobea en Filgueira Valverde

Xosé Carro Otero

Resumo


O ilustre “polígrafo” galego Xosé Fernando Filgueira Valverde cultivou, entre outras temáticas, o interesante e complexo “fenómeno xacobeo”, é dicir, as plurais manifestacións suscitadas polo culto europeo, incluso universal, ás reliquias mortais do Apóstolo Santiago o Maior, cuxo sepulcro determinou a construción da Catedral e da cidade que, por tal motivo, levan o seu nome. A dita actividade realizada sobre todo nos seus aspectos histórico, históricoartístico, etnográfico e litúrxico quedou expresada en gran número de conferencias; comunicacións a congresos; artigos en múltiples publicacións; exposicións e diversos libros, que compilan boa parte das manifestacións precedentes. Deles destacamos os seguintes: Santiago de Compostela (1932); El Libro de Santiago (1989); La Catedral de Santiago. El Tesoro (1960); Viaje a Galicia de Urrabieta Vierge (1969); Historias de Compostela (1970); Compostela, camino y estela (1993) e Arredor do libro. Artigos de Bibliofilia (1996).


Palabras clave


Xosé Filgueira Valverde; obra xacobea

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 131
  • PDF: 5

Citas


Carro Otero, José (2015): “La fuente y la capilla «do Santiaguiño» en el Pico Sacro”, Compostela 57, 20-27.

Filgueira Valverde, Xosé (1932): Guía de Santiago de Compostela. Madrid: Patronato Nacional de Turismo.

Filgueira Valverde, Xosé (1943): Azabaches compostelanos. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Filgueira Valverde, Xosé (1948a): El libro de Santiago. Madrid: Editora nacional.

Filgueira Valverde, Xosé (1948b): 1ª exposición la imprenta Compostelana. Libros y folletos hasta 1868: Libros de la vieja Compostela. Santiago de Compostela: [s.n.].

Filgueira Valverde, Xosé (1949): Grabados compostelanos. Iconografía del Apóstol; grabadores santiagueses; temas locales. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

Filgueira Valverde, Xosé (1959): El tesoro de la catedral compostelana. Obradoiro IX. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

Filgueira Valverde, Xosé (1961): “María y los peregrinos de Santiago”, Compostellanum 6, 3-4, 633-642.

Filgueira Valverde, Xosé (1965): La Vénera. Santiago de Compostela: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

Filgueira Valverde, Xosé (1969): El Viaje a Galicia de Urrabieta Vierge. Obradoiro XI. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

Filgueira Valverde, Xosé (1970): Historias de Compostela. Biblioteca de Galicia XII. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

Filgueira Valverde, Xosé (1985): “La littérature sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, poésie et théâtre”, en Santiago de Compostela: 1000 ans de pélerinage européen (1985) / [exposition] organisée dans le cadre d’Europalia 85 España avec le Concours du crédit Communal, de Belgique. [Belgique]: Credit Communal, 183-194.

Filgueira Valverde, Xosé (1993): Compostela, camino y estela. [s.l.]: Intercar.

Filgueira Valverde, Xosé (1996): Arredor do libro. Artigos de bibliofilia. Bibliofilia de Galicia 10. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega