Filgueira Valverde: ensaísta e divulgador

Ramón Nicolás Rodríguez

Resumo


Ás evocacións sobre Filgueira Valverde desde un punto persoal incorpóranse algunhas reflexións sobre o seu perfil intelectual e a súa versatilidade creativa. Repárase nalgunhas dimensións da súa obra de investigación e divulgación, destacándose tamén algúns aspectos como epistológrafo e antólogo.


Palabras clave


Xosé Filgueira Valverde; literatura galega; perfil intelectual; traballo creativo; epistológrafo; antólogo

Texto completo:

PDF

Citas


Alonso Montero, Xesús (2007): “Filgueira Valverde e as Letras: notas para entender o seu discurso erudito e crítico”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde. 1906-1996. Un século de Galicia. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Ferro Ruibal, Xesús (2000): “Xosé Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega 361, 311-315.

Regueiro Tenreiro, Manuel e Fernando Regueiro Pérez (2015): “Conferencia de Filgueira Valverde (emitida en Radio Lugo e Pontevedra, 18 de xunio de 1936). As razós do galeguismo autonomista”, Galicia Dixital. Letras Galegas. (http://diadasletrasgalegas.galiciadigital.com/conferencias/xose-fernando-filgueira-valverde). [Consulta en novembro-decembro 2015].
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega