Raíces da poesía de Díaz Castro

Xosé Luís Franco Grande

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 66
  • PDF: 4

Citas


Díaz Castro, José María (1961): Nimbos. Vigo: Galaxia.

Eckermann, Johann Peter (2005): Conversaciones con Goethe. Barcelona: El Acantilado.

Franco Grande, Xosé Luís (1987): “A eficacia expresiva de Díaz Castro”, en Homenaxe a Xosé María Díaz Castro. Guitiriz: Asociación Cultural Xermolos.

Pociña, Andrés (1997): “A cultura latina nos autores e autoras galegos”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1996, 77-102.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega