Díaz Castro por Díaz Castro: (auto)poética e lecturas críticas

Armando Requeixo

Resumo


Determínase a autopoética de Xosé María Díaz Castro e elabórase un mapa de lecturas e influencias literarias da súa escrita, ao tempo que se achegan diversas claves da súa praxe como creador.


Palabras clave


autopoética; lecturas; influencias

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 126
  • PDF: 4


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega