Díaz Castro: a paisaxe na poesía galega

Xesús Manuel Valcarcel

Resumo


A paisaxe é unha temática que lle gusta a todo o mundo, non deixa indiferente a ninguén. Todo o relativo a ela adquiriu −duns anos a esta parte− un interese crecente no conxunto da sociedade. En gran medida esta atención, ou sensibilización, forma parte dunha filosofía ambientalista que, cada día máis, mostra interese pola natureza e o medio ambiente. Neste traballo analízase a importancia da paisaxe na poesía galega.


Palabras clave


paisaxe; poesía (rural, mariñeira, urbana); arte; ecoloxía

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 140
  • PDF: 27


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega