Oportunidades, eivas e experiencias; algunhas conclusións tras o ano Roberto Vidal Bolaño

Roberto Pascual Rodríguez

Resumo


Sen pretendermos facer un relatorio exhaustivo de todas as actividades que se teñen levado a cabo ata o momento grazas á celebración do Día das Letras Galegas de 2013, adicadas ao artista escénico Roberto Vidal Bolaño, con este contributo queremos expor unha serie de reflexións arredor da figura do dramaturgo, do actor, director, empresario teatral e escenógrafo, pero tamén reflexionar sobre a promoción e difusión da nosa cultura escénica, así como da situación das artes escénicas galegas neste momento de celebración arredor da figura do autor de Cochos e tamén, coincidindo cos 40 anos da celebración da I Mostra de Teatro en Galego, posteriormente denominada Mostra de Teatro Galego Abrente de Ribadavia e evolucionada na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT).


Palabras clave


Teatro galego; dramaturxia; difusión exterior; espectáculos escénicos; divulgación; arte dramática; sistema educativo; sistema cultural; xestión cultural

Texto completo:

PDF

Citas


Asociación Roberto Vidal Bolaño (2013): Manifesto fundacional. http://robertovidalbolano.org/wp-content/uploads/RVB_Manifesto.pdf

Franco, Camilo (2013): Roberto Vidal Bolaño. Acoutacións e diálogos. Antoloxía. A Coruña: La Voz de Galicia.

Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (2013): Programa da 29ª mostra 2013. http://mitribadavia.com/documents/programa-2013.pdf

Pascual, Roberto (2008): “Bailaretadas de homenaxe con acerto estético”, Revista Galega de Teatro 56, 95-97.

Pascual, Roberto (2013a): “Renovación y agitación. El teatro de Roberto Vidal Bolaño entre los honores y la crisis”, ADE Teatro 148, 168-174.

Pascual, Roberto (2013b): Roberto Vidal Bolaño e os oficios do teatro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Pascual, Roberto (2013c): Caderno pedagóxico. Touporroutou da lúa e do sol. Santiago de Compostela: Agadic - Xunta de Galicia. http://www.centrodramatico.org/mediateca/documentacion/cdg/touporroutou/caderno_pedagoxico.pdf

Pena Presas, Montse (2013): “Tres personaxes femininas en RVB: a subversión das perversas”. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega http://www.culturagalega.org/imaxes/docs/tres_personaxes.pdf

Pena Presas, Montse (2013b): Caderno pedagóxico. Días sen gloria. Santiago de Compostela: Agadic - Xunta de Galicia. http://www.centrodramatico.org/mediateca/cdg/documentacion/cadernospedagoxicos/Dias_Sen_Gloria_Caderno_Pedagoxico.pdf

Vidal Bolaño, Roberto (2013): “Entre caixas”, Poder Obreiro, Especial Letras Galegas 2013. Suplemento de O xornal 12.

Vidal Bolaño, Roberto (2013b): “Se ademais creo algo de beleza, mellor”, en Luís Cochón (ed.), Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro (Posicións e Teoría). Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia –Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 113-115.

Vidal Ponte, Roi (2013): Fóra de portas. Paseo libre e non moi respectuoso polos tempos e lugares de Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Xestoso, Manuel (2013): “Ambigüidade esteticista”, Revista Galega de Teatro 75, 45-46.

Recursos en liña:

Asociación Roberto Vidal Bolaño (2013): http://robertovidalbolano.org

Compañía de Radio Televisión de Galicia (2013): Especiais Roberto Vidal Bolaño. http://www.crtvg.es/cultural/especiais/categoria/roberto-vidal-bolano

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (2013): Ano Roberto Vidal Bolaño. http://www.esadgalicia.com/glg/actividades_detalle.php?id=57&tit=Ano%20Roberto%20Vidal%20Bola%F1o&cat=26

Real Academia Galega (2013): Día das Letras Galega. Roberto Vidal Bolaño. http://www.realacademiagalega.org/figuras-homenaxeadas/-/journal_conent/56_INSTANCE_8klA/10157/105410

Xunta de Galicia (2013): Letras Galegas 2013. Roberto Vidal Bolaño. http://www.xunta.es/linguagalega/roberto_vidal_bolano
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega