O noso Valentín

Alfonso Álvarez Gándara

Resumo


O traballo realiza un breve percorrido polas distintas facetas da biografía de Valentín Paz-Andrade. Recolle unha serie de anécdotas que retratan o seu carácter e apunta feitos relacionados co exercicio da avogacía, cos seus coñecementos económicos e coa súa militancia política. Para rematar, o artigo avalía as opinións de Paz-Andrade acerca das relacións entre o idioma galego e o mundo da lusofonía.


Palabras clave


Valentín Paz-Andrade; biografía; memorias

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 127
  • PDF: 9


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega