O compañeiro da noite

Manuel Rivas Barrós

Resumo


A partir dun primeiro encontro, cando o mozo Lois Pereiro axudaba como operario na cristalería do pai, en Monforte, o autor deste traballo constrúe con retallos de vida e obra, e mesmo viñetas históricas, un retrato ao xeito cubista do senlleiro personaxe-poeta, visto como un “corpo de rei”, un escenario onde os trazos das palabras entrelazan ‘sublimitas’ e ‘humilitas’ e onde se enfrontan as pulsións de Eros e Tánatos


Palabras clave


Espello; Corpo; Soño; Sombra; Antónimos; Psicoxeografía; Loia

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 119
  • PDF: 9


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega