Lois Pereiro

Miguel Anxo Mato Fondo

Resumo


Característica xeracional, a música sempre estivo presente na obra poética de Lois Pereiro a carón doutras artes, como o cine ou a pintura. Desde gostos non convencionais e coa vontade de mesturar experiencias.
En Pereiro, a escrita poética é a escrita da dor, como acontecera en Rosalía cen anos antes. Afastados ambos dos camiños máis frecuentados, procurando o poema que nace como unha proposta estética desde unha anovada visión da arte. Unha arte radicalmente identificada coa morte e o sufrimento.


Palabras clave


Poesía; música; dor; horror; hospital; narcisismo; dandysmo

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega