Xaquín Lorenzo, precursor dos estudos da arquitectura popular galega

Manuel Caamaño Suárez

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 100
  • PDF: 12


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega