Adiantándose ó seu tempo: coñecemento e ensino da xeografía na obra de Frei Martín Samiento

Francisco Rodríguez Lestegás

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 87
  • PDF: 4


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega