Nogueira Pereira, María Xesús, Universidade de Santiago de Compostela