1.
Alonso Montero X. Tres horas na vida de Francisco Fernández del Riego, en Vigo, o 18 de outubro de 1949: o encontro (semiclandestino) dun intelectual no exilio interior, Fernández del Riego, co seu camarada, Luis Seoane, do exilio exterior, trece anos e catro meses despois de que fosen separados polas consecuencias da sublevación militar do 18 de xullo do 1936. BRAG [Internet]. 2024 Apr. 23 [cited 2024 Jun. 22];(384):393-8. Available from: https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/855